Fåråret & hållbarhet

Fåråret

 

Höst

Fåråret börjar med att man klipper fåren som en förberedelse inför betäckningssäsongen. När det sker beror på när man vill att tackorna ska lamma. Vanligast i Sverige är att man planerar lamningen till i april. Då ska tackorna betäckas i november eftersom en tacka är dräktig i fem månader (163 dagar).

I samband med klippningen kollar man även igenom fåren (klövar, tänder, hull, juver och könsorgan). Man kan även låta baggen flytta in i en box bredvid tackorna. Om tackorna får närkontakt med baggen ett tag innan betäckningen ökar chansen att tackorna brunstar samtidigt vilket gör att lammen föds inom en kortare tidsperiod (färre vakna nätter…).

 

Vinter

Sedan följer den lugnaste perioden under fåråret. Tackorna går från lågdräktig till högdräktiga och ska bara ha det lugnt och skönt, men med en ökande fodergiva. Ungefär sex veckor innan lamning klipps tackorna igen för att kunna hålla en god hygien vid lamningen och för att underlätta för lammen vid digivning. Innan lamning är det också viktigt att ge tackorna spårämnet selen. Eftersom Sverige har selenfattiga marker riskeras annars lammen att födas muskelsvaga.

 

Vår

Om lamningen sker inomhus brukar det vara bra att lämna tackan ifred vid lamningen, dvs hon får själv bestämma plats ute bland de andra tackorna. Tackan blir mindre störd då hon får vara kvar i sin kända miljö. All lamning ska dock ske under övervakning och kan kräva hjälp. Direkt efter lamningen flyttas tackan och lammen in i egen box där de får knyta an ett par dagar och man har kontroll på att lammen mår bra.

Några veckor in i lamningsperioden brukar fåraherden vara ganska sliten men livas upp av alla pigga lamm. Alla lammungar vet att när tackorna äter då kör man ett lammrace!

Får är väldigt känsliga för inälvsparasiter (mask). På lektion ett i fårskötsel får man därför lära sig att hålla betena rena från parasiter. Speciellt viktigt är att lammen första gången får komma ut på ett rent bete. Marker saneras från parasiter t.ex. genom att marken får vara fri från får en sommar, genom att växelbete med nötkreatur eller häst samt genom att plöja och så om. För att ha koll på parasitläget i sin besättning rekommenderas att man tar träckprov innan fåren släpps ut på bete och efter det att lammen skiljts från tackorna.

 

Sommar

I Norrbotten brukar vi kunna släppa ut tackor med lamm på bete i slutet av maj. Ofta är det ganska mycket stängslingsjobb innan djuren kan gå ut, men väl ute är det en fantastisk känsla. Hur betessäsongen fortlöper beror till stor del på vädret och betestillväxten samt om fåren lär sig smita från hagen….

När lammen når en ålder av 100 dagar brukar det vara dags att skilja dem från tackorna. Ofta är lammen då så stora och brutala när de diar att det sliter väldigt på tackan. I samband med avskiljning gås alla djuren igenom. Vad gäller tackorna måste man kontrollera hur dräktighet och digivning har påverkat henne (tänder, hull och juver). Lammen får en än mer grundlig genomgång. Det är viktigt för att kunna göra en slaktplanering och bedöma vilka som håller måttet som nya avelsdjur. De fårägare som är riktigt intresserade kan också åka på utställning med de vackraste individerna.

Om man ska skicka lammen till ett slakteri behöver man i god tid kontakta slakteriet och göra upp en plan. Slakteriet klassar djuren efter EUROP-skalan och efter fettklass (1-5). I Sverige ska alla djur besiktas av Livsmedelsverkets officiella veterinär innan och efter slakten. Alla djur ska också vara bedövade innan avlivning.


När sommaren går mot höst, regn och mörker tränger på, då är det lika skönt att ta in djuren, som det var att släppa ut dem på våren.


ps. På Västi gård har vi en mindre grupp tackor som lammar i december. Det betyder att det finns två fårår att hålla reda på...

 

Hållbar mat


Ordet hållbarhet kan för den miljömässiga aspekten delas upp i två andra; kretslopp och resurseffektivitet. Det finns också två viktiga grundförutsättningar

  • Ingen märkning eller certifiering kan någonsin omfatta alla delar i livsmedelskedjan eller ersätta ett intresse och samvete för frågan av företagsledningen.
  • Allt hållbarhetsarbete måste utgå från platsens förutsättningar. Vilket följdaktligen leder till att alla platser har en unik lösning.


Och för att ta ytterligare ett steg bort från svaret på vad som ÄR hållbart måste vi konstatera att ingen produkt kan uppfylla alla aspekter av hållbarhet.


Som konsument kan vi bara råda dig att läsa, lära och diskutera frågor om hållbarhet och bestämma vilka aspekter som är viktigast för dig, prioritera och handla därefter!


Kom också ihåg vad du fick lära dig i femte klass om fotosyntesen och grundämnenas kretslopp. Det är de verktyg planeten gett oss att jobba med.


Hållbarhet på Västi Gård


För våran plats på jorden, och som brukare av mark är det jordmån, grundvatten, klimat, solinstrålning och årets väder som sätter spelreglerna. Men även vad vi är intresserade utav. Det man tycker är roligt kan man läga hur mycket tid som helst på.


De naturgivna förutsättningarna i Norrbotten är optimala för att odla gräs. För att få ett bra gräs behöver det odlas, annars blir det bara ogräs. Det kan till och med vara så att världens bästa gräs växer här. De ljusa men svala sommarnätterna gör att växterna lagrar in extra socker. Det är också därför de norrbottniska jordgubbarna är såå goda.


Som verksamhetsutövare bör vi använda så lite resurser som möjligt för att ta fram så mycket mat som möjligt. Vi försöker bland annat:

  • Ta lite extra tid och umgås med djuren för att upptäcka eventuella avvikelser och på sätt kan vi ibland hinna motverka penicilinkuren.
  • Växelbeta våra naturbetesmarken för får, även med nötkreatur. Djurslagen betar på olika sätt vilket gynnar den biologiska mångfalden och de rensar markerna från varandras magparasiter vilket ger friskare djur.
  • Sammarbeta med andra bönder om resurser. Den bästa såmaskinen är den som aldrig behöver tillverkas.

SYDAFRIKANSK DORPER


Lammproduktion i Sverige